HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:SSÄ

Rekisterinpitäjä: 
Teknologiateollisuus ry (0215289-2) 
Eteläranta 10 
00130 Helsinki 
puh. 09 19231 
tietosuoja@teknologiateollisuus.fi 

 
MITÄ TIETOJA KÄSITTELEMME? 

Teknologiateollisuus ry toimii rekisterinpitäjänä yhdessä jäsenyhdistystensä ja tytäryritys Teknologiainfo Teknova Oy:n (Teknova) kanssa ja käsittelee henkilötietoja, jotka liittyvät: 

 • jäsenpalveluiden, tiedottamisen sekä jäsenyyteen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen 

 • sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön 

 • verkkosivujen toimintaan 

 • palkkakehityksen seurantaan 

 • Yhdistyksen toimintaan liittyvien hallintoryhmien ylläpitämiseen 

 • rekrytointiin 

 • anonyymin ilmoituskanavan ylläpitoon 

 • toimistotilojen vuokraukseen.

 
Sidosryhmiä ovat Teknologiateollisuus ry:n, sen jäsenyhdistysten ja Teknovan kannalta keskeiset 

 • jäsenyritysten palveluksessa olevat henkilöt 

 • päättäjät ja viranomaisten edustajat 

 • yhteistyöverkostoon kuuluvien yhteisöjen yhteyshenkilöt.

Sidosryhmien osalta käsiteltäviä tietoja ovat henkilöiden yhteystiedot ja asema organisaatiossa sekä järjestettävien tilaisuuksien yhteydessä tiedot ruokarajoitteista. Keräämme tiedot rekisteröidyiltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivuilta ja ammatillisista julkaisuista, jäsenyhtiöiden edustajia koskevia tietoja saamme myös EK:n jäsen- ja sidosryhmärekisteristä. 

Käytämme evästeitä verkkosivustojemme käytön seurantaan. Sivustojen käytöstä saamme tiedon käytetystä IP-osoitteesta, vierailuun käytetystä selaimesta, kellonajasta, käyttäjätunnuksesta sekä käytetyn laitteen tyypistä (mobiililaite/tietokone) sekä siitä, miltä sivulta käyttäjä sivustollemme saapuu. Tietoja käsitellään tilastollisesti eikä niitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Käytämme sivuillamme kolmansien osapuolten palveluita ja evästeitä suosion seurantaan (Google Analytics) ja sisältöjen jakamiseksi sosiaaliseen mediaan (Facebook, Twitter, LinkedIn, Sharethis). Näiden evästeiden käytöstä saat tietoa kyseiseltä palveluntarjoajalta. Voit myös kytkeä kolmannen osapuolen evästeet pois selaimen asetuksissa. 

Palkkatilastojen osalta käsittelemme palkkatiedon lisäksi yrityksen tietoja ja henkilön luokittelutietoa, kuten tietoa sukupuolesta tai ammattiasemasta, mutta emme tietoja, jotka voidaan yhdistää yksittäiseen henkilöön.  

MIKSI TIETOJA KÄSITELLÄÄN? 

Käytämme henkilötietoja: 

 • Teknologiateollisuus ry:n sekä jäsenyhdistysten ja -ryhmien jäsenasioiden hoitamiseen ja jäsenpalvelun tuottamiseen sekä edunvalvontaan 

 • uutiskirjeiden jakeluun 

 • yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin ja verkostojen muodostamiseen 

 • tilaisuuksien järjestämiseen ja kyselyiden toteuttamiseen 

 • verkkosivujen käytön seuraamiseen ja niiden toiminnan kehittämiseen 

 • palkkatilastojen muodossa työmarkkinaneuvotteluja varten ja toimialan palkkakehityksen seuraamiseen 

 • Yhdistysten hallintoryhmien kokoonpanojen ylläpitämiseksi 

 • Omistamiemme toimitilojen vuokraamiseksi 

 • Henkilöstön rekrytoimiseksi 

 • Väärinkäytöstapausten anonyymin ilmoituskanavan ylläpitämiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun pois lukien verkkosivujen evästeet, joiden käyttö perustuu sivuilla vierailevan henkilön antamaan suostumukseen. Verkkosivujen käyttäjä voi poistaa suostumuksensa selaimen asetuksissa mistä annamme tarkemmat ohjeet verkkosivujemme evästeohjeessa. 

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää jäsenyritystensä sekä toimialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Tätä tarkoitusta varten Teknologiateollisuus ry:llä on peruste käsitellä sidosryhmiinsä kuuluvien henkilöiden tietoja yhteydenpitoa varten ja huolehtia verkkosivujensa toiminnasta. Teknologiateollisuudella on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja palkkatilaston muodossa työmarkkinaneuvottelujen kustannusvaikutusarvioita ja palkkakehityksen seuraamista varten. 

Anonyymin ilmoituskanavan tiedot sisältävät henkilötietoja vain, jos ilmoituksen tekijä nimenomaan haluaa ilmoittaa henkilöllisyytensä. 

KETKÄ TIETOJA KÄSITTELEVÄT? 

Tietoja käsittelevät Teknologiateollisuus ry:ssä, sen jäsenyhdistyksissä ja Teknovassa siihen erikseen määritellyt henkilöt. Voimme siirtää tietoja käsiteltäväksi valitsemillemme yhteistyökumppaneille esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä: 

 • tietojärjestelmien ylläpito  

 • uutiskirjeiden toimittaminen  

 • tilaisuuksien markkinointi ja järjestäminen  

 • laskutus ja kirjanpito 

 • verkkosivujen käytön tilastollinen seuraaminen ja käyttökokemuksen parantaminen  

 • rekrytointi. 

Varmistamme, että tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojasääntelyä ja huolehtimaan järjestelmiensä tietoturvasta. Tietojen käsittelijät saavat vain toteuttamiaan toimintoja varten tarvittavat tiedot.

Tietoja käsitellään vain EU:n alueella. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.

KUINKA KAUAN TIETOJA KÄSITELLÄÄN? 

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin rekisteröity hoitaa tehtäviä, joilla on yhteys Teknologiateollisuus ry:n toimintaan. Muille käsittelytoimille olemme määritelleet poistoajat joiden puitteissa poistamme vuosittain tarpeettomat tiedot. 

Pyrimme huolehtimaan tietojen ajanmukaisuudesta ja hävitämme väärät tiedot.  

OIKEUTESI 

Sinulla on oikeus vaikuttaa tietojesi käsittelyyn:  

 • Voit tarkistaa, oikaista tai poistaa tietosi. Saat tietää, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, mitä tietoja käsitellään ja millä perusteella. Voit myös oikaista tietosi tai pyytää tietojen poistamista, jos tiedot eivät ole enää tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon ne on alun perin kerätty.  

 • Voit vastustaa tietojesi käsittelyä esimerkiksi markkinointia varten, kun käsittelyn perusteena on oikeutettu etu 

 • Voit rajoittaa tietojen käsittelyä  

 • Voit siirtää tiedot toiseen järjestelmään  

 • Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle 

 • Voit kieltää markkinoinnin tai uutiskirjeiden toimittamisen. Kaikissa markkinointiviesteissä sekä uutiskirjeissä tarjotaan mahdollisuus poistua niiden jakelusta. Voit poistaa itsesi jakelusta myös ilmoittamalla siitä meille. 

Toteuttaaksesi näitä oikeuksiasi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@teknologiateollisuus.fi.