Teknologiassa on tulevaisuus.

Opettaja, tuo ryhmäsi mukaan MyTech-ohjelmaan!

MyTech-ohjelma on monialainen oppimiskokonaisuus yläkouluille ja lukioille. Saat käyttöösi laadukkaat oppimateriaalit ja kätevän konseptin, johon sisältyy toiminnallinen opintokäynti teknologiayritykseen ja korkeakouluun – maksutta kaikkialla Suomessa.

Miksi mukaan?

 • Uudet opetussuunnitelmat toivat monialaiset oppimiskokonaisuudet kaikkiin kouluihin. MyTech-projekti on matemaattis-luonnontieteellinen ja/tai teknologiakasvatukseen liittyvä oppimisprojekti, jonka voit toteuttaa koulussa eri aineiden oppitunneilla.
 • Oppimisprojekteille on tarjolla kolme kiinnostavaa, valinnaista teemaa: kiertotalous ja ilmastonmuutos, terveys ja hyvinvointi sekä tulevaisuuden elinympäristö.
 • Saat käyttöösi laadukkaat oppimateriaalit ja kätevän konseptin, johon sisältyy toiminnallinen opintokäynti teknologiayritykseen ja korkeakouluun.
 • Teknologiateollisuus ry rahoittaa oppilasryhmien matkoja opintokäyntikohteisiin.

Mitä opettajalta toivotaan?

 • Aikaa ja innostusta oppimisprojektin suunnitteluun ja toteutukseen.
 • MyTech-projektin aikatauluista sopimista MyTechin varausjärjestelmässä.
 • Oppimisprojektin kokemusten jakamista muille tiiviillä koosteella.
 • Näissä kaikissa ohjaa eteenpäin MyTech-ohjelman opettajapolku, johon saat tunnukset ilmoittautuessasi mukaan.

Mitä MyTech-ohjelman taustalla on?

 • Teknologiateollisuus ry haluaa tarjota nuorille tietoa ja kokemuksia heidän valintojensa tueksi ja mahdollistaa MyTech-ohjelman kaikkialla Suomessa yläkoululaisille ja lukioille.
 • Nuorille on tärkeää nähdä, mitä matemaattis-luonnontieteellisellä ja teknologisella osaamisella voi tehdä tosielämässä.
 • Teknologiateollisuus ry edustaa yli 1600 suomalaista teknologiayritystä. Nämä yritykset työllistävät välillisesti yli 700 000 suomalaista ja haluavat huolehtia myös tulevaisuuden osaajista.
 • Teknologia-alan osaamistarpeet ovat muutoksessa. Teknologiateollisuuden osaamistarveselvityksen (2018) mukaan alalle tarvitaan yli 53 000 osaajaa pelkästään seuraavan neljän vuoden aikana.
 • Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja. Oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri lähestymistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä.

  Opetussuunnitelman perusteissa (2014) määritellään, että oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on:

    • vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa
    • nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden käsittelyyn ja edistämiseen
    • lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
    • tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
    • antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa monenlaisiin vuorovaikutus- ja kielenkäyttötilanteisiin
    • vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän elämäntavan mukaista toimijuutta
    • innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla

  Lue lisää Opetushallituksen sivuilta