Teemat

Kiertotalous ja ilmastonmuutos, Terveys ja hyvinvointi ja Tulevaisuuden elinympäristö

MyTech-ohjelma tarjoaa kolme vaihtoehtoista teemaa ilmiölähtöiselle oppimisprojektille. Projektipäivän toiminnalliset opintokäynnit on kytketty näihin teemoihin. Teemojen kautta saatte tutkimaanne ilmiöön lisää tietoa ja kokemuksia sekä teknologiayritykseltä että korkeakoululta.

Tutustu teemoihin oppilaidesi kanssa ja valitkaa niistä oppimisprojektianne parhaiten tukeva. Oppimisprojektin voi aloittaa tekemällä oppilaiden kanssa Kahoot-ennakkokyselyn. Kysely auttaa teeman valinnassa ja siihen perehtymisessä. Se on hyvä aloitus oppimisprojektillenne.

Kiertotalous ja ilmastonmuutos

Mitä voimme tehdä, jotta maapallon luonnonvarat riittävät tulevaisuudessakin? Millaisia ratkaisuja tarvitaan maailmanlaajuisiin ympäristökysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan?

Lue lisää

Terveys ja hyvinvointi

Terveys on ihmisen toiminnan ja hyvinvoinnin kulmakivi. Miten tekoäly tai robotiikka muuttavat terveyden ja hyvinvoinnin arkipäivää? Miten teknologialla voidaan vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen?

Lue lisää

Tulevaisuuden elinympäristö

Elämme maailmassa, joka muutama vuosikymmen sitten olisi ollut silkkaa fantasiaa. Meillä on puhuvia hissejä, älykkäitä taloja, lääkeannostelurobotteja, sähkö- ja itseohjautuvia autoja sekä robotteja, jotka ne autot tekevät.

Lue lisää