Tulevaisuuden elinympäristö

Elämme maailmassa, joka muutama vuosikymmen sitten olisi ollut silkkaa fantasiaa. Meillä on puhuvia hissejä, älykkäitä taloja, lääkeannostelurobotteja, sähkö- ja itseohjautuvia autoja sekä robotteja, jotka ne autot tekevät.

Maailmasta tulee yhä digitaalisempi, ja bitit virtaavat kaikkialla. Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sovellukset, 3D-tulostus ja tekoäly kehittyvät hurjalla vauhdilla. Uusilla teknologioilla ratkaistaan ihmisten ongelmia ja helpotetaan arkea. Samalla syntyy aivan uusia ammatteja.

Meillä on yhä suurempia kaupunkeja, joissa asuu yhä enemmän erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Muutos on ollut nopeaa, eikä se ole pysähtymässä. Tulevaisuuden tiheästi asutuissa kaupungeissa pyöräily, kävely sekä raide- ja sähköinen liikenne ovat tärkeitä liikkumismuotoja. Sähköautojen myötä kaupunkikeskustat hiljenevät ja ilma raikastuu. Hyperloopin tai vastaavan teknologian avulla Helsinki–NewYork-lento kestää vain kolme tuntia.

Kestävän kehityksen mukaiset uudet ratkaisut huolehtivat myös teollisuuden tuotteiden tarvitsemien kuljetusten ympäristöystävällisyydestä ja liikenteen toimivuudesta maalla, merellä ja ilmassa.

Puhtaan teknologian avulla hiilijalanjälkeä voidaan pienentää tinkimättä mukavuuksista. Kotien lämmitys-, valaistus- ja valvontaratkaisut voidaan toteuttaa energiatehokkaasti taloteknisten ohjausjärjestelmien avulla. Tiiviin passiivienergiatalon lämmityskulut ovat erittäin pienet, ja auringon lämpö saadaan talteen etelään suunnatuista ikkunoista.

Tulevaisuudessa koneet ja laitteet ovat yhä digitaalisempia, ja tekoäly huolehtii useista palveluistamme. Digitaalinen maailma edellyttää yhä enemmän sähköä, joka korvaa muita energiamuotoja. Sähkö tuotetaan ympäristöystävällisesti, jotta maapallo säilyy elinvoimaisena ja kykenee elättämään entistä suuremman joukon ihmisiä.

Minkälainen on tulevaisuuden elinympäristö?

Katso nuorten osaajien tarinat, jotka liittyvät tulevaisuuden elinympäristöön.