Kiertotalous ja ilmastonmuutos

Mitä voimme tehdä, jotta maapallon luonnonvarat riittävät tulevaisuudessakin? Millaisia ratkaisuja tarvitaan maailmanlaajuisiin ympäristökysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan?

Teknologialla on keskeinen rooli ilmastotyössä. Ratkaisun avaimet ovat investoinneissa energiatehokkaisiin ja päästöttömiin teknologioihin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Vähähiilisillä liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon teknologioilla päästöjä voidaan vähentää ja ilmastonmuutos pysäyttää.

Suomessa kiertotalouden ratkaisut ovat pitkällä ja kierrätysketjut toimivat hyvin. Tavaroita ja materiaaleja kierrättämällä säästetään rahaa, luonnonvaroja ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.

Esimerkiksi alumiinitölkeistä saadaan kiertoon noin 95 prosenttia. Kierrätetyn alumiinin uudelleenkäyttö vie vain murto-osan siitä energiasta, joka kuluisi, jos raaka-aine louhittaisiin kaivoksesta.

Käytöstä poistetut tuotteet voivat olla hyvin arvokkaita. Jyväskylään rakennetaan parhaillaan ainutlaatuista kierrätyslaitosta, jossa elektroniikkaromun sisältämät kulta, platina ja muut arvometallit saadaan kerättyä talteen.

Kiertotalous ei kuitenkaan ole pelkästään kierrättämistä. Kestävää resurssien käyttöä on se, kun koneet ja laitteet suunnitellaan niin, että niitä voidaan korjata ja kunnostaa osa kerrallaan. Esimerkiksi traktorista koko moottoria ei tarvitse vaihtaa uuteen, kun yksi osa menee rikki.

Kiertotaloutta voidaan edistää parhaiten, kun otetaan huomioon koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset: muun muassa tuotannossa käytettävän ja lopputuotteiden käytön aikainen energiankulutus, tuotantotavat, materiaalien alkuperä ja tarkoituksenmukainen käyttö, tuotteen tai materiaalien uudelleenkäytettävyys, tuotteiden hävittäminen elinkaaren lopussa sekä jätteiden synty koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana.

Entä miten jokaisen yksilön tai vaikka koko koululuokan toiminta voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen?
Katso nuorten osaajien tarinat, jotka liittyvät kiertotalouteen ja ilmastonmuutokseen.