Teknologiassa on tulevaisuus.

 


MyTech-ohjelman opintokäynnit (live):
MyTech-ohjelman opintokäynnit ovat keskeytettynä vallitsevan koronatilanteen johdosta. Vierailuja voi toteuttaa, jos kaikki osapuolet sitä erikseen toivovat, mutta tällöin vierailut tehdään ilman Teknologiateollisuuden matkatukea.


MyTech-ohjelma on monialainen oppimiskokonaisuus yläkouluille ja lukioille. Saat käyttöösi laadukkaat oppimateriaalit ja kätevän konseptin, johon sisältyy toiminnallinen opintokäynti teknologiayritykseen ja korkeakouluun – maksutta kaikkialla Suomessa.

Miksi mukaan?

 • Uudet opetussuunnitelmat toivat monialaiset oppimiskokonaisuudet kaikkiin kouluihin. MyTech-projekti on matemaattis-luonnontieteellinen ja/tai teknologiakasvatukseen liittyvä oppimisprojekti, jonka voit toteuttaa koulussa eri aineiden oppitunneilla.
 • Oppimisprojekteille on tarjolla kolme kiinnostavaa, valinnaista teemaa: kiertotalous ja ilmastonmuutos, terveys ja hyvinvointi sekä tulevaisuuden elinympäristö. Kyberturvallisuus-teemassa on tarjolla virtuaalinen pakopeli.
 • Saat käyttöösi laadukkaat oppimateriaalit ja kätevän konseptin, johon sisältyy toiminnallinen opintokäynti teknologiayritykseen ja korkeakouluun.
 • Teknologiateollisuus ry rahoittaa oppilasryhmien matkoja opintokäyntikohteisiin.

Mitä opettajalta toivotaan?

 • Aikaa ja innostusta oppimisprojektin suunnitteluun ja toteutukseen.
 • MyTech-projektin aikatauluista sopimista hyvissä ajoin ohjelman ohjeiden mukaisesti (etäTreffit ja live-vierailut).
 • Alku- ja loppukyselyn teettäminen ohjelmaan osallistuville nuorille.
 • Oppimisprojektin kokemusten jakamista muille tiiviillä koosteella.
 • Näissä kaikissa ohjaa eteenpäin MyTech-ohjelman opettajapolku, johon saat tunnukset ilmoittautuessasi mukaan.

Mitä MyTech-ohjelman taustalla on?

  • Teknologiateollisuus ry haluaa tarjota nuorille tietoa ja kokemuksia heidän valintojensa tueksi ja mahdollistaa MyTech-ohjelman kaikkialla Suomessa yläkoululaisille ja lukioille.
  • Nuorille on tärkeää nähdä, mitä matemaattis-luonnontieteellisellä ja teknologisella osaamisella voi tehdä tosielämässä.
  • Teknologiateollisuus ry edustaa noin 1700 suomalaista teknologiayritystä. Nämä yritykset työllistävät välillisesti yli 700 000 suomalaista ja haluavat huolehtia myös tulevaisuuden osaajista.
  • Teknologia-alan osaamistarpeet ovat muutoksessa. Teknologiateollisuuden osaamistarveselvityksen (2021) mukaan alalle tarvitaan 130 000 osaajaa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja. Oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri lähestymistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä.

MyTech-ohjelma opetussuunnitelmien tavoitteissa

Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Se auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Näin oppilaita ohjataan soveltamaan tietojaan ja osallistumaan tiedon yhteisölliseen rakentamiseen. MyTech-ohjelman avulla oppilaat voivat hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta.

Jokaisessa koulussa tulee jokaisena lukuvuotena järjestää ainakin yksi selkeä teema, projekti tai jakso, monialainen oppimiskokonaisuus, jossa yhdistellään eri oppiaineiden sisältöjä ja käsitellään valittua aihetta useiden oppiaineiden näkökulmista. MyTech-ohjelma on kätevä konsepti järjestää monialainen oppimiskokonaisuus yläkoulussa tai teemaopintoja lukiossa. Siihen on valmiiksi koottu eri oppiaineiden sisältöjä, tavoitteita, oppimateriaaleja ja siinä oppimisympäristöä kasvatetaan luokkahuoneen ulkopuolelle opintokäynneillä teknologiayrityksessä sekä tekniikan alan korkeakoulussa. Näin saamme myös nostettua matemaattisluonnontieteellisten sekä teknologisten sisältöjen painotusta monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä vahvistetaan koulun ja muun yhteiskunnan välistä yhteistyötä.

Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että oppilaille. Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala, lähes kolmannes suomalaisista saa suoraan tai välillisesti elantonsa teknologiateollisuudesta. Siellä on myös työtä tarjolla, myös tulevaisuudessa!

Lue lisää: Opetushallitus