Hälsa och välmående med Suunto och XAMK

För MyTech-temadagen åkte årskurs 7-9 från Kotka Svenska Samskola på besök till XAMK i Kotka och till Suunto.

Temat för MyTech-projektet läsåret 2018-19 är hälsa och välmående. Det är också ett tema för hela läsåret i Kotka Svenska Samskola.

Vi besökte XAMK och Suunto i januari. XAMK var en intressant plats att besöka. Det fanns fyra stationer och vi var indelade i fyra grupper. Några mera spännande och några som var lite svåra att förstå.

Vår grupp gick först till en stationen om energiteknik där två studerande visade hur en varmvattenpump fungerade. Vi såg hur vattnet värms upp, vi pratade om hur hus värms upp. Flickorna var trevliga och presenterade deras sak bra.

Nästa station var lite svårare att förstå. Mannen, som höll en liten tal före stationerna berättade åt oss om automationsteknik i stationen. Fastän alla förstod inte allt alltid var det bra med att man fick delta och pröva apparaten han presenterade åt oss.

Följande station i byggnadstekniska betonglaboratoriet handlade om betong. Man tittade hur hårt och hållbart betongen var. Man tittade också med mikroskop på olika saker som är inne i betongen, t.ex luftbubblor. Man gör det här för att hitta rätt slags betong till olika slags behov. Kvinnan som pratade om sina studier var vänlig och var intressant.

Sista station var spelstationen och vi fick pröva flera olika spel de hade hittat på, t.ex. VR-glasögon. Det var mångas första gång med VR-glasögon och det var en intressant upplevelse. Människorna var trevliga och hjälpte oss med att se och förstå processen under spelet.

På eftermiddagen åkte vi till Vanda för att besöka, och bekanta oss med fabriken Suunto. Suunto blev grundad 1936 som ide att tillverka ordentliga kompasser men har senare expanderats och tillverkar nuförtiden också t.ex sportklockor.

Vi åkte från skolan lite efter tolv med buss mot Helsingfors. Resan var trevlig, men det var nog också trevligt att komma fram och få frisk luft. Vi gick in och blev delade i grupperna A, B, C och D. Jag var i grupp A.

Grupp A började med att ta konstiga vita jackor på sig för att förbereda sig att gå till fabrik-delen. Vi fick så hur en Suunto-klocka och en kompass och mycket annat blir tillverkad ända från början. De hade delat uppgifterna i flera punkter i en logisk ordning och det såg ut som allt blev färdigt i bra takt. Vi fick också se hur de blev inpackade och exporterade vart än dom var på väg.

Efter detta fick vi tråkigt nog byta ut de fina jackorna med nästa grupp. I nästa stationen fick vi se en uppdrag om Suunto och historien bakom den. Suunto blev grundad 1936 av Tuomas Vohlonen. Han hade iden om en ordentlig kompass och tillverkligade den.

Vi blev färdiga och klättrade en våning uppåt och fick ha en trevlig konversation med folk från Suunto. De berättade till oss hur de tillverkar klockor och alla möjliga andra apparater. Hur man går framåt då någon fått en ide om en ny klocka och vilka olika finheter man skall ha i den tills man kan skicka en bra ritning till fabriken så de kan tillverka den.

Sista punkten vart vi gick var en kontor där tre högrankade personer berättade om hur de har haft det i Suunto och hur det har varit att arbeta där. Jag tror att de hade kastat lite rosor och vitt bomull med i historien men det lät ändå väldigt bra.

Till slut var det tid att vandra tillbaka till bussen och resa tillbaka till Kotka. Klockan var redan ganska mycket och vi var trötta men resan var lyckad och det lämnades en bra fiilis av det.

Skriven av Anna, Bea, Emilia och Pirkko